Muziekschool Oostelijk West-Friesland

Cursus assistent dirigent

Cursus Assistent dirigent

Deze cursus is bedoeld voor orkestleden die in een harmonie- of fanfareorkest spelen.
Het kan voorkomen dat de dirigent in de file staat, onverhoopt ziek is of om andere redenen verhinderd is. In zo’n geval zou het handig zijn als een orkestlid de repetitie deels of in zijn geheel overneemt. Ook bij gelegenheden als dodenherdenking, serenades, avond4daagse, Koningsdag, Sinterklaas of bij het opstarten van een opleidings-/leerling-orkest kan het van praktisch belang zijn als een orkestlid het stokje zou kunnen overnemen.
De muziekscholen Stedebroec en Oostelijk West-Friesland bieden muziekverenigingen hierbij de helpende hand, in de vorm van de Cursus Assistent Dirigent.

De cursus bestaat uit 8 lessen en 2 orkest stages. De cursist leert slagtechniek, theorie en partituur kennis.

Deze cursus start op : datum nog niet gepland


 

Locatie: Muziekschool Stede Broec, Zesstedenweg 163, 1613 JD Grootebroek. Docent: Marije Koopmans

Aanmelden vóór . . . :
Graag met vermelding: Naam, leeftijd, vereniging, instrument, niveau instrument A/B/C of D.

Voor vragen over de cursus: 0228-515694,

 

Back to top